Borvidékek

Ruszt-sopron-pozsonyi borvidék

A Sopron-Ruszt-Poszony borvidék a monarcia idejében egy borvidék volt, melyet a Fertő-tó körüli szőlőterületek adtak, ezeket hasonló fajták és művelési módok jellemeztek. Magába foglalja a Pozsony, Nyitra, Moson, Sopron és Vas vármegyék szőlőtermesztő településeit. Ruszt környékén az eladásra szánt bort leginkább furmintból szűrték. A legjellemzőbb szőlőfajta az 1800-as évek végéig a fehér szőlő volt, az 1910-es évekre azonban a vörösbor aránya elérte a 70%-ot.  A mai jellegzetes szőlőfajta az 1890-es évektől került előtérbe, a kékfrankos.

A kékfrankos neve a soproni legenda szerint Napóleon katonáitól származik. Történt ugyanis, hogy 1809-ben a katonák szállást kértek, amelyet ingyen kellett biztosítani számukra, azonban ők a kötelező fejadagon kívül szerettek volna még borozni, amelyért fizettek is. A náluk lévő pénz közül a kékfrank értékesebb volt a fehérnél, ezért a poncichterek azt kérték tőlük. Így lett a jó soproni bor neve kékfrankos. Először 1830-ban árusították „soproni kékfrankos” néven, azonban mára ez már fogalommá vált.

A Magyarország nyugati sávjában elterülő borvidék összes szőlőterülete 1910-ben 33.607 kat. holdat tett ki, mely 764 bortermelő település között oszlott meg. A borok felét fehér, másik felét pedig vörös- illetve sillerborok alkották. Vezető szerepű volt a termelés és a borkereskedelem szempontjából is a borvidék nevét adó három szabad királyi város. Ruszt nevezetessé vált az itt készített furmint-aszúról. A ma egyértelműen vörösbort termő vidékként számon tartott Sopron városa 1873-ban még zömmel fehérbort készített, az 1910-es évekre azonban a vörösbor aránya már elérte a 70%-ot. A település németajkú, szőlő- és bortermeléssel foglalkozó, munkakészségükkel, munkaszeretetükkel és szorgalmukkal kitűnő gazdapolgárai voltak a ponzichterek. Nevük a német Bohnenzüchter (=babtermelő) kifejezésből ered, ugyanis a szőlőben köztesként babot és más konyhakerti növényeket termesztettek. Pozsonyban vincellériskola is működött, amely elévülhetetlen érdemeket szerzett a szőlő- és borgazdálkodás fejlesztésében.